Czcionka:
Kontrast:

System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa

Projekt pn.: „System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa”, Nr UDA-RPSL.05.02.00-00-042/09-00, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt zakłada ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku poprzez wdrożenie systemowego rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów w Mieście Częstochowa.

26.08.2010r. podpisano umowę na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Katowicach. Wartość całego projektu wynosiła 5 843 425,22 zł netto, natomiast wartość dofinansowania Unii Europejskiej to 3 454 158,76 zł netto. Projekt został zarejestrowany pod Nr UDA-RPSL.05.02.00-00-042/09-00.

Cele szczegółowe projektu to:

 •      ułatwienie dostępności do punktów selektywnej zbiórki,
 •      umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego przekazywania odpadów,
 •      przeciwdziałanie mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów,
 •      zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów,
 •      podniesienie komfortu życia mieszkańców,
 •      rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Częstochowy,
 •      zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
 •      zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie Miasta Częstochowy,
 •      zapobieganie powstawaniu "dzikich wysypisk",
 •      kształtowanie proekologicznej postawy mieszkańców miasta,
 •      poprawa stanu środowiska Miasta Częstochowy,
 •      promocja miasta jako stosującego rozwiązania prośrodowiskowe.

Projekt obejmował trzy zadania inwestycyjne:

 • Utworzono 200 terenowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każde „gniazdo” składa się z 3 estetycznych pojemników na papier, plastik/metal i szkło.
 • Zakupiono 5 kontenerów hakowych które pełnią funkcję terenowych punktów selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Punkty zbiórki „odpadów zielonych” są mobilne co umożliwia ich dotarcie do różnych dzielnic miasta Częstochowy.
 • Zaprojektowano, wybudowano i urządzono na terenie regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów w Sobuczynie Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - SPSZOK. Jest to kompleksowo wyposażony obiekt przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych. Każdy mieszkaniec Częstochowy we własnym zakresie może dostarczać posegregowane odpady takie jak:
  • odpady remontowe:
   • gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy wyposażenia,
   • drewno (nie zwierające papy),
   • szkło np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone,
  • metale,
  • szkło (butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach). Szkło powinno być posegregowane na szkło:
   • kolorowe,
   • białe,
  • odpady zielone:
   • liście, trawy, słoma,
   • gałęzie,
  • odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki),
  • tworzywa sztuczne:
   • odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET, wiaderka plastikowe, doniczki, opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach,
  • zużyte opony (z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg, opony pochodzące np.: z taczek, rowerów, motocykli),
  • szyby samochodowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
   • lodówki,
   • telewizory, monitory,
   • sprzęt RTV i AGD,
  • odpady niebezpieczne:
   • przeterminowane lekarstwa,
   • środki ochrony roślin,
   • kwasy,
   • rozpuszczalniki,
   • farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach,
   • baterie i akumulatory,
   • świetlówki,
  • folie typu worki, reklamówki,
  • makulatura (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe).

Przeprowadzono również akcję mającą na celu promocję działań z zakresu selektywnej zbiórki, współfinansowanych z funduszy europejskich.W ramach zadania promocja opublikowano wkładkę oraz cykl artykułów z zakresu selektywnej zbiórki w regionalnej gazecie jak również wydano i rozkolportowano 150 000 szt. ulotek na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Równocześnie przeprowadzono akcję edukacyjną. Kampania edukacyjna uświadomiła społeczeństwu jak ważną kwestią jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych i jakie wymierne korzyści przynosi ona dla środowiska naturalnego.