Czcionka:
Kontrast:

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie

Projekt pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie”, nr 701200-147, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Inwestycja Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów została dofinansowana z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Koszt realizacji inwestycji to 19.984.569,75 zł netto. Dofinansowanie z UE wyniosło 14.243.925,00 zł netto.

Dzięki dofinansowaniu zostały zrealizowane następujące zadania:

  • Sortownia odpadów komunalnych: 30 000 Mg/rok/1 zmianę;
  • Kompostownia odpadów: 20 000 Mg/rok;
  • Stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych: 10 000 Mg/rok;
  • Stacja rozdrabniania gruzu budowlanego: 15 000 Mg/rok;
  • Miejski punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych: 1 000 Mg/rok;

Celem strategicznym ZPORR było tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.