Czcionka:
Kontrast:

Pozwolenia

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne funkcjonuje w oparciu o następujące decyzje administracyjne :

Pozwolenie zintegrowane dla zakładu zagospodarowania odpadów w Sobuczynie:

Deklaracja środowiskowa:

Certyfikaty ISO: