Czcionka:
Kontrast:

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Godziny otwarcia:

 • W dni powszednie od 8:00 do 18:00
 • W soboty od 10:00 do 15:00

 

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został wybudowany przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie.

SPSZOK to kompleksowo wyposażony obiekt przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, a mianowicie niebezpiecznych, poremontowych, wielkogabarytowych oraz bioodpadów dostarczanych przez mieszkańców Miasta Częstochowy oraz gmin obsługiwanych w tym zakresie. Punkt działa w trybie samoobsługowym, a do specjalnych kontenerów i pojemników można wyrzucić odpady komunalne selektywnie zebrane tj.:

 • odpady remontowe (limit 3,5 tony/rok na nieruchomość):
  • gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy wyposażenia,
  • drewno (nie zwierające papy),
  • szkło np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone,
 • metale,
 • szkło:
  • butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach,
  • szkło powinno być posegregowane na szkło kolorowe i białe,
 • odpady zielone:
  • liście, gałęzie, trawy,
 • odpady wielkogabarytowe (limit 2 tony/rok na nieruchomość):
  • meble, wykładziny, dywany,
  • ramy okienne drewniane i plastikowe,
  • drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki,
 • tworzywa sztuczne:
  • odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET,
  • wiaderka plastikowe, doniczki, opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach,
  • folie typu worki, reklamówki,
 • zużyte opony (limit 10szt/150kg/rok na nieruchomość):
  • z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 tony (pochodzące z danej nieruchomości zamieszkanej wskazanej w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  • opony pochodzące np.: z taczek, rowerów, motocykli,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • lodówki, telewizory, monitory, sprzęt RTV i AGD,
 • odpady niebezpieczne:
  • przeterminowane lekarstwa,
  • środki ochrony roślin,
  • kwasy,
  • rozpuszczalniki,
  • farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach,
  • baterie i akumulatory,
  • świetlówki,
 • makulatura:
  • gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty,
  • prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe

 

 • Odpady których nie przyjmujemy: PAPA,  WEŁNA MINERALNA , CZĘŚCI SAMOCHODOWE, STYROPIAN BUDOWLANY, MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE AZBEST, WSZYSTKIE ODPADY, KTÓRYCH CHARAKTER ORAZ ILOŚĆ WSKAZUJE NA ŹRÓDŁO POCHODZENIA INNE NIŻ Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ZNICZE, LUSTRA, PORCELANA, CHEMIKALIA NIETYPOWE DLA PRAC DOMOWYCH.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO PUNKTU!!!


Załączniki: