Czcionka:
Kontrast:

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Godziny otwarcia SPSZOK:                                                                                                  

ü poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00                                                                                  
       sobota od 10:00 do 15:00
 (w dniu 30.03.2024 r. obowiązują godziny 8:00 do 14:00)

                                                                                                                                                                                                     

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został wybudowany przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie.

SPSZOK to kompleksowo wyposażony obiekt przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, a mianowicie niebezpiecznych, poremontowych, wielkogabarytowych oraz bioodpadów dostarczanych przez mieszkańców Miasta Częstochowy oraz gmin obsługiwanych w tym zakresie.
Punkt działa w trybie samoobsługowym, a do specjalnych kontenerów i pojemników można wyrzucić odpady komunalne selektywnie zebrane tj.:

 

Odpady remontowe (limit 3,5 tony/rok na nieruchomość):

ü  gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki,

ü  odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy wyposażenia,

ü  drewno (nie zawierające papy),

ü  szkło np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone

 

Metale

 

Szkło:

ü  butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach (szkło powinno być posegregowane na szkło kolorowe i białe)

 

Odpady zielone:

ü  liście, gałęzie, trawy 

 

Odpady wielkogabarytowe (limit 2 tony/rok na nieruchomość):

ü  meble, wykładziny, dywany,

ü  ramy okienne bez szyb (drewniane i plastikowe),

ü  drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki

 

Tworzywa sztuczne:

ü  odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET,

ü  wiaderka plastikowe, doniczki, opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach,

ü  folie typu worki, reklamówki 

 

Zużyte opony (limit 10szt/150kg/rok na nieruchomość):

ü  z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 tony (pochodzące z danej nieruchomości zamieszkanej wskazanej w deklaracji

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

ü  opony pochodzące np.: z taczek, rowerów, motocykli 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

ü  lodówki, telewizory, monitory, sprzęt RTV i AGD 

 

Odpady niebezpieczne:

ü  przeterminowane lekarstwa,

ü  środki ochrony roślin,

ü  kwasy,

ü  rozpuszczalniki,

ü  farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach,

ü  baterie i akumulatory,

ü  świetlówki 

 

Makulatura:

ü  gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty,

ü  prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe

 

Odpady których nie przyjmujemy: PAPA,  WEŁNA MINERALNA , CZĘŚCI SAMOCHODOWE, STYROPIAN BUDOWLANY, MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE AZBEST, WSZYSTKIE ODPADY, KTÓRYCH CHARAKTER ORAZ ILOŚĆ WSKAZUJE NA ŹRÓDŁO POCHODZENIA INNE NIŻ Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ZNICZE, LUSTRA, PORCELANA, CHEMIKALIA NIETYPOWE DLA PRAC DOMOWYCH.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO PUNKTU!!!


Załączniki: