Czcionka:
Kontrast:

Produkcja i sprzedaż kompostu

Częstochowskie  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju Wsi nr G-1036/21 z dnia 12.05.2021r. oraz Decyzji nr G-1036a/22 z dnia 21.11.2022r. wprowadza do sprzedaży organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. „Sobuczynek”.

Proces produkcji kompostu odbywa się poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii kompostowania. Proces jest szczegółowo monitorowany i kontrolowany tak aby osiągnąć założone parametry jakościowe. „Sobuczynek” wytwarzany jest wyłącznie z odpadów zielonych selektywnie zbieranych, pochodzących z terenu miasta Częstochowy, które po wejściu na instalację są rozdrabniane, homogenizowane i umieszczane w hermetycznych bioreaktorach, gdzie zachodzi proces intensywnego kompostowania przez okres 4 tyg. Po intensywnym kompostowaniu w bioreaktorach kompost trafia na plac dojrzewania. Dzięki tak prowadzonemu procesowi otrzymujemy najlepszej jakości materiał, ekologiczny  o szerokim spektrum zastosowania.

„Sobuczynek” może być stosowany we wszystkich glebach w celu wzbogacenia ich w substancje organiczne oraz składniki pokarmowe, tj. Azot, fosfor i potas. Środek poprawiający właściwości gleby „Sobuczynek” przeznaczony jest do stosowania na gruntach ornych w uprawach polowych roślin rolniczych, w uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, a także na trawniki.

1 tona środka zawiera co najmniej: 4 kg azotu (N), 2 kg fosforu w przeliczeniu na  P 2O 5 , 2 kg potasu (K 2O ) oraz 198 kg substancji organicznej.

Informacje dotyczące organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „Sobuczynek” znajdują się w załącznikach poniżej.


Załączniki: