Czcionka:
Kontrast:
15 marca 2023 12:05

Zmiany w rozliczaniu i fakturowaniu usług CzPK

Uprzejmie informujemy, że Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie, dążąc do poprawy jakości realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług, przygotowało zmiany w zakresie rozliczania i fakturowania świadczonych usług.

Od dnia 09.03.2023 r. CzPK udostępnia Odbiorcom możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. W celu zastosowania takiej formy przekazywania faktur za świadczone usługi, wymagane jest złożenie przez Odbiorcę zgody w formie Oświadczenia, którego treść znajduje się w załączniku poniżej. W przypadku akceptacji przedstawionej formy należy przesłać wypełnione Oświadczenie na adres e-mail, listownie na adres Przedsiębiorstwa lub złożyć osobiście w siedzibie firmy pod adresem:

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

42-263 Sobuczyna

Ul. Konwaliowa 1

Adres e-mail: sekretariat@czpk.czest.pl

 

Poniżej znaleźć można również Oświadczenie zmiany adresu e-mail, na który zostaną przesłane faktury, duplikaty faktur oraz korekty faktur w formie elektronicznej oraz Oświadczenie o wycofaniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, tel. 34-327-53-20, bądź też osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 


Załączniki: