Czcionka:
Kontrast:
17 lutego 2023 09:50

UWAGA! - Zmiana godzin przyjmowania odpadów w CzPK

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2618.2023 z dnia 09.02.2023 r. ws. zatwierdzenia "Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sobuczynie w zakresie zagospodarowania odpadów" od 01.03.2023 r. zmieniają się godziny przyjęć odpadów na nasze instalacje. Nowe godziny przyjmowania odpadów do instalacji Zakładu zagospodarowania odpadów to:

  • poniedziałek - piątek godz. 600-1800.
  • sobota godz. 800-1600.

Godziny funkcjonowania Stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (SPSZOK) nie ulegają zmianie.