Czcionka:
Kontrast:
28 kwietnia 2021 14:50

Otwarcie SPSZOK - 4.05.2021

INFORMACJA

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że od dnia 04.05.2021r. zostaje ponownie uruchomiony Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie. Mieszkańcy Częstochowy oraz Gminy Poczesna mogą dostarczać do SPSZOK odpady codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 9:00 i 14:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00.

Od dnia 04.05.2021r. będą również odbierane przez pracowników CzPK Sp. z o. o. od mieszkańców miasta Częstochowy odpady elektroniczne i elektryczne(elektrośmieci).