Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 05/2019 Odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie

OGŁOSZENIE dot. PODPISANIA UMOWY

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania
Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Sobuczynie

Ogłoszenie dot. podpisania umowy:

Ogłoszenie dot. podpisania umowy 

Sobuczyna, 20.03.2019r.