Rozstrzygnięcie przetargu 02/2019 dot. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej CzPK Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE
dot. WYBORU OFERTY

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Częstochowskigo Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Ogłoszenie dot. wyboru oferty:

Ogłoszenie dot. wyboru oferty 

Sobuczyna, 18.02.2019r.