Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych

Szczegóły w załaczniku:

Zapytanie

 

Załącznik 1

Załącznik 2