Zapytanie ofertowe - badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020

Rada Nadzorcza

Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,

Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania

finansowego Spółki za lata 2019 i 2020

 

 

Oferta powinna zawierać:

1.      Informację o firmie (NIP, doświadczenie zawodowe wraz z listą jednostek,
w których badano sprawozdanie finansowe ze szczególnym uwzględnieniem jednostek komunalnych).

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 66 ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694

       z póżn. zmianami).

3.      Odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

4.      Sposób i harmonogram badania. Konieczny udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji

       na koniec roku sprawozdawczego.

5.      Cenę netto w PLN uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent;

       warunki płatności.

6.      Imienny skład zespołu, który będzie dokonywał badania (doświadczenie biegłych rewidentów

       w branży ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami).

 

Oferty należy składać w terminie do 20.10.2019 r.

 

 

Bliższych informacji udziela Główna Księgowa, tel. (034) 327 53 20; 501 676 847, 668 345 671. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.