Zapytanie ofertowe - badanie sprawozdania za rok 2016

Rada Nadzorcza
Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

 

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o firmie (NIP, doświadczenie zawodowe wraz z listą jednostek,
w których badano sprawozdanie finansowe).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 66 ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z póżn. zmianami).
3. Odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
4. Sposób i harmonogram badania. Konieczny udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji na koniec roku sprawozdawczego.
5. Cenę netto w PLN uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent; warunki płatności.
6. Imienny skład zespołu, który będzie dokonywał badania (doświadczenie biegłych rewidentów w branży ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami)

Oferty należy składać w terminie do 22.11.2016 r.

Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza będzie przestrzegać zasady, iż w okresie 3 lat poprzedzających badanie sprawozdań finansowych przeprowadzająca je firma nie wykonywała dla Spółki usług finansowo-księgowych, kontrolnych i doradczych.

Bliższych informacji udziela Główna Księgowa, tel. (034) 327 53 20; 501 676 847.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.