Władze spółki

Rada nadzorcza

Michał Król - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Zbigniew Kamiński - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

Anna Potrzebowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Hubert Trojanowski - Członek Rady Nadzorczej

Artur Koperkiewicz - Członek Rady Nadzorczej


Zarząd spółki

Robert Kalinowski - Prezes Zarządu

Krzysztof Sławiński - Wiceprezes Zarządu