„System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa”,

 

Projekt pn.: „System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa”, Nr UDA-RPSL.05.02.00-00-042/09-00, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

 

 Projekt zakłada ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku poprzez wdrożenie systemowego rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów w Mieście Częstochowa.

26.08.2010r. podpisano umowę na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Katowicach. Wartość całego projektu wynosiła 5 843 425,22 zł netto, natomiast wartość dofinansowania Unii Europejskiej to 3 454 158,76 zł netto. Projekt został zarejestrowany pod Nr UDA-RPSL.05.02.00-00-042/09-00.

Cele szczegółowe projektu to:

 •      ułatwienie dostępności do punktów selektywnej zbiórki,
 •      umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego przekazywania odpadów,
 •      przeciwdziałanie mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów,
 •      zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów,
 •      podniesienie komfortu życia mieszkańców,
 •      rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Częstochowy,
 •      zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
 •      zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie Miasta Częstochowy,
 •      zapobieganie powstawaniu "dzikich wysypisk",
 •      kształtowanie proekologicznej postawy mieszkańców miasta,
 •      poprawa stanu środowiska Miasta Częstochowy,
 •      promocja miasta jako stosującego rozwiązania prośrodowiskowe.

Projekt obejmował trzy zadania inwestycyjne:

 1. Utworzono 200 terenowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każde „gniazdo” składa się z 3 estetycznych pojemników na papier, plastik/metal i szkło.
 2. Zakupiono 5 kontenerów hakowych które pełnią funkcję terenowych punktów selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Punkty zbiórki „odpadów zielonych” są mobilne co umożliwia ich dotarcie do różnych dzielnic miasta Częstochowy.
 3. Zaprojektowano, wybudowano i urządzono na terenie regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów w Sobuczynie Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - SPSZOK. Jest to kompleksowo wyposażony obiekt przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych. Każdy mieszkaniec Częstochowy we własnym zakresie może dostarczać posegregowane odpady takie jak:
 • odpady remontowe:

-      gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy wyposażenia,

-      drewno (nie zwierające papy),

-      szkło np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone,

 • metale,
 • szkło (butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach). Szkło powinno być posegregowane na szkło:

-        kolorowe,

-        białe,

 • odpady zielone:

-       liście, trawy, słoma,

-       gałęzie,

 • odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki),
 • tworzywa sztuczne:

-      odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET, wiaderka plastikowe, doniczki, opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach,

 • zużyte opony (z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg, opony pochodzące np.: z taczek, rowerów, motocykli),
 • szyby samochodowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

-        lodówki,

-        telewizory, monitory,

-        sprzęt RTV i AGD,

 • odpady niebezpieczne:

-        przeterminowane lekarstwa,

-        środki ochrony roślin,

-        kwasy,

-        rozpuszczalniki,

-        farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach,

-        baterie i akumulatory,

-        świetlówki,

 • folie typu worki, reklamówki,
 • makulatura (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe).

Przeprowadzono również akcję mającą na celu promocję działań z zakresu selektywnej zbiórki, współfinansowanych z funduszy europejskich.W ramach zadania promocja opublikowano wkładkę oraz cykl artykułów z zakresu selektywnej zbiórki w regionalnej gazecie jak również wydano i rozkolportowano 150 000 szt. ulotek na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Równocześnie przeprowadzono akcję edukacyjną. Kampania edukacyjna uświadomiła społeczeństwu jak ważną kwestią jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych i jakie wymierne korzyści przynosi ona dla środowiska naturalnego.

3 454 158,76

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.