„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie”

Projekt pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie”, nr 701200-147, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Inwestycja Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów została dofinansowana z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Koszt realizacji inwestycji to 19.984.569,75 zł netto. Dofinansowanie z UE wyniosło 14.243.925,00 zł netto.

Dzięki dofinansowaniu zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Sortownia odpadów komunalnych: 30 000 Mg/rok/1 zmianę;

2. Kompostownia odpadów: 20 000 Mg/rok;

3. Stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych: 10 000 Mg/rok;

4. Stacja rozdrabniania gruzu budowlanego: 15 000 Mg/rok;

5. Miejski punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych: 1 000 Mg/rok;

Celem strategicznym ZPORR było tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.