Warsztaty Ekologiczne

Edukacja ekologiczna

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska. Człowiek, dążąc do nieprzerwanego rozwoju zaczął przekształcać otaczający go świat. Postępująca degradacja przyrody spowodowała, iż w drugiej połowie dwudziestego wieku podjęte zostały kompleksowe działania mające na celu ochronę środowiska. Tym samym przyczyniono się w sposób pośredni do ochrony samego człowieka. Podstawą tej działalności powinno być wychowanie ogółu społeczeństwa, które należy rozpoczynać od najmłodszej generacji. Umiejętność symbiozy ludzi z przyrodą należy „wpajać” dzieciom od najmłodszych lat. Aby jednak były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją muszą ją poznawać. Nie można jednak poprzestawać na podawaniu czystej wiedzy. Sama naukowa nazwa jest tylko suchym słowem. Najbardziej poznawczą i aktywną formą realizacji edukacji ekologicznej związanej z gospodarką odpadami, są zajęcia warsztatowe prowadzone przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.


Warsztaty dydaktyczno – ekologiczne.

Od kilku lat na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1, prowadzone są zajęcia warsztatowe dla młodzieży związane z gospodarką odpadami. Jeśli Państwa jednostka chce wziąć udział w/w opisanych warsztatach prosimy wypełnić formularz i przesłać go faxem lub e-mailem na nasz adres.  
Formularz możesz pobrać tutaj

 

 Warsztaty terenowe studentów z Akademii Jana Długosza w Częstochowie

 

Warsztaty terenowe studentów III roku AJD

 

Warsztaty terenowe studentów z Politechniki Częstochowskiej

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.