Konkurs "film o selektywnej zbiórce odpadów"

Aktualizacja: 2015-03-05

Wyniki dostępne pod adresem:

http://czpk.czest.pl/edukacja-ekologiczna/konkursy/206-wyniki-konkursu-film-o-selektywnej-zbiorce-odpadow


 

Zapraszamy do udziału w konkursie na film o selektywnej zbiórce odpadów. Szczegółowe warunki udziału dostępne poniżej:

regulamin_konkursu_-_film_o_selektywnej_zbiórce.pdf