Zmiany w sposobie wnoszenia opłat przez właścicieli lokali posiadających odrębną własność

Szanowni Państwo,

 

w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od lutego 2015 r. w imieniu właścicieli nieruchomości posiadających odrębną własność lokali a zarządzanych przez spółdzielnię deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą składały spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Prosimy zatem, w przypadku gdy nieruchomość jest zarządzana przez spółdzielnię o przekazywanie danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty tj. ilości osób zamieszkałych na nieruchomości bezpośrednio do spółdzielni mieszkaniowej. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty należy uiścić na konto spółdzielni w ramach opłaty przez nią wskazanej.

 

W przypadku istnienia nadpłaty właściciel lokalu powinien złożyć do Urzędu Miasta Częstochowy dyspozycję dotyczącą powstałej nadpłaty (kancelaria pok. nr 3, ul. Śląska 11/13).

 

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.