Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy wobec urzędu marszałkowskiego

Przedsiębiorco, jeśli korzystasz ze środowiska, musisz rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim!

Jeśli posiadasz np.:

  • samochody służbowe,
  • kotłownie,
  • technologie produkującą emisję m.in. spawanie, malowanie,
  • urządzenia klimatyzacyjne,
  • wprowadzasz ścieki do środowiska lub pobierasz wodę z własnego ujęcia.

Druki, stawki oraz bezpłatne kalkulatory do wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska znajdują się pod adresem: http://bip.slaskie.pl/intex.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

Pamiętaj o obowiązku złożenia sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego!*

Jeśli wprowadzasz na rynek kraju:

  • Produkty w opakowaniach lub
  • Jeśli jesteś importerem produktów w opakowaniach

musisz wnieść do Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową.**

Druki, stawki do wyliczenia opłaty produktowej znajdują się pod adresem:http://bip.slaskie.pl/intex.php?grupa=40&id=20&grupaj=12

Jeśli wytwarzasz, zbierasz, poddajesz odzyskowi odpady inne niż komunalne:

  • np. świetlówki, tonery, przepracowany olej

masz obowiązek przysłać odpowiednie sprawozdanie.***

Jeśli jesteś wprowadzającym lub zbierającym baterie lub akumulatory albo prowadzisz zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów masz obowiązek przysłać odpowiednie sprawozdanie.****

Bezpłatne porady oraz pomoc w wypełnianiu formularzy w ramach akcji informacyjnej można uzyskać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska UMWŚ przy ul. Wita Stwosza 7 w pokoju nr /32/ 319-322 w godz. 7.30 do 15.30. Program bezpłatnych bieżących szkoleń dla przedsiębiorców realizowanych w terenie dostępny jest na  stronie internetowej: www.slaskie.pl

*art. 273ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)

**art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. – o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. nr 90 poz. 607 z późn. zm.)

***art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r poz. 21 z późn. zm.)

****art. 34 ust. 6, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 5, art. 37 ust.7, art. 41 ust. 4, art. 56 ust. 3, art. 59 ust. 6, art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.)

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.